Nyttige Lenker

Behov for investeringer i driftsbygninger i landbruket. - Estimat for Nord-Trøndelag i perioden 2015-2025 . Trøndelag R & D Insitute . 03.10.2014 VIS MER (PDF)

ØKT STORFEKJØTTPRODUKSJON i NORGE - Rapport fra ekspertgruppen, Februar 2013 VIS MER (PDF)

Veileder til forskrift om hold av storfe. Fastsatt av Mattilsynet 30.06.2010, Siste Endret 22.06.2017 VIS MER (PDF)

Endring av forskrift om hold av storfe - nye krav om frister for løsdrift og mosjon 16.08.2013 VIS MER (PDF)

Effekten av ' DET GRØNNE GULV' på klauvhelsen til melkekyr. En rapport fra The Dutch Hoof Health Centre (Det hollandske klauvhelse senter) 01.08.2013 VIS MER (PDF)

Undersøkelse gjort i Nederland: Rapport om reduksjon av ammoniakk dannelse i fjøs ved bruk av DET GRØNNE GULV. 01.04.2013 VIS MER (PDF)

Undersøkelse gjort i Danmark: Rapport om bruk av forskjellige gummibelegg til fjøsgulv. 01.05.2009 VIS MER (PDF)